Välkommen till Teknikverkstan UF

Det är vi som är Teknikverkstan UF, ett nyuppstartat UF-företag som strävar efter att väcka intresse för teknik och programmering hos barn och ungdomar i grundskolan. Detta för att förhoppningsvis öka mångfalden inom såväl teknikrelaterade gymnasieprogram och utbildningar som i sinom tid teknikbranschen.

På denna hemsida kommer vi skriva inlägg och lägga upp bilder för att uppdatera er om vad vi håller på med.